Condicions generals

  • El carnet d'abonat és personal i intransferible. S'ha de mostrar a l'entrada, juntament amb el DNI, si la direcció ho demana. Deixar el carnet a una altra persona suposa la baixa definitiva del centre. En cas de perdre el carnet, el propietari n'ha d'informar immediatament a les oficines de l'Esportiu.
  • Tenir el carnet d'usuari implica fer un bon ús de les instal·lacions i del material, i tenir un comportament correcte. En cas que la situació ho requereixi, la direcció pot retirar el carnet de forma temporal o definitiva a la persona que no hagi acreditat un bon comportament o que hagi incomplert la normativa vigent.
  • Està prohibida l'entrada d'animals.
  • Està estrictament prohibit fumar en qualsevol sala o dependència de la instal·lació.
  • És recomanable fer-se una revisió mèdica abans de donar-se d'alta al centre, ja que desconèixer l'estat de salut pot causar possibles accidents o lesions per una incorrecta planifiació de l'exercici físic.
  • El tauler d'anuncis és el mitjà més directe i ràpid dels qui utilitzen la instal·lació per comunicar-se amb els abonats. Recomanem que els abonats l'examinin amb freqüència.
  • Lloguer de taquilles 5€/mes.

Quotes

A

A1

Alumnes col·legi menors de 16 anys (no sauna i peses)20,34€

A2

Alumnes col·legi majors 16 anys24,18€

A3

Exalumnes col·legi28,03€

B

Quota individual

Dia sencer35,78€

Matins22,90€

C

Quotes familiars

2 familiars42,22€

3 familiars58,90€

4 familiars70,49€

5 familiars78,19€

6 familiars85,92€